EKO-CV100 - Hitta storlek

Ange önskade prestanda för att hitta lämplig storlek.

Lufthastighet över anslutningsarea. Ekovents rekommenderade lufthastighet över gallrets bruttoarea (anslutningsarea) 2,0 m/s för uteluft och 2.5m/s för avluft.