EKO-YV - Diagram

Här kan du beräkna tryckfall och ljud samt se driftpunkten i ett diagram

Ladda ner diagram som SVG

Luftflöde l/sTryckfall Pa1000.01000.01.01.010.010.0100.0100.0

Lufthastighet över anslutningsarea. Ekovents rekommenderade lufthastighet över gallrets bruttoarea (anslutningsarea) 2,0 m/s för uteluft och 2.5m/s för avluft.