EKO-YV - Hitta storlek

Ange önskade prestanda för att hitta lämplig storlek.

StorlekLufthastighet
m/s
Tryckfall
Pa
Ljudnivå
dBA
EKO-YV-1400-1400---

Lufthastighet över anslutningsarea. Ekovents rekommenderade lufthastighet över gallrets bruttoarea (anslutningsarea) 2,0 m/s för uteluft och 2.5m/s för avluft.